Feltnavn Felttittel Felttype Påkrevd Publisert Show in cart form Vis i forsendelsesskjema Vis i kontovedlikehold Sorter på nytt Id
delimiter_sendregistration Send Registration delimiter     23
Brukerfelt fra Joomla-kjernen email E-Mail emailaddress Publisert Publisert Deaktivert Deaktivert Publisert     1
Brukerfelt fra Joomla-kjernen username Brukernavn text Publisert Publisert Deaktivert Deaktivert Publisert     6
Brukerfelt fra Joomla-kjernen name Vist navn text Publisert Publisert Deaktivert Deaktivert Publisert     5
Brukerfelt fra Joomla-kjernen password Password password Publisert Publisert Deaktivert Deaktivert Publisert     2
Brukerfelt fra Joomla-kjernen password2 Confirm Password password Publisert Publisert Deaktivert Deaktivert Publisert     3
agreed Jeg godtar salgsbetingelsene checkbox     4
delimiter_userinfo Shopper Information delimiter     24
address_type_name Address Nickname text     7
delimiter_billto Opplysninger om regningsmottaker delimiter     8
company Company Name text     9
title Title select     10
first_name First Name text     11
middle_name Middle Name text     12
last_name Last Name text     13
address_1 Address 1 text     14
address_2 Address 2 text     15
zip Zip / Postal Code text     16
city City text     17
virtuemart_country_id Country select     18