Navn på kundegruppe Beskrivelse av kundegruppe Standard Publisert Additional Id
-anonymous- Shopper group for anonymous shoppers Default Shopper Group 1
-default- This is the default shopper group. Default Shopper Group 2